Problem ze zmianą hasła?

1. Sprawdź, czy podany login jest adresem z domeny Uniwersytetu SWPS (@swps.edu.pl lub @st.swps.edu.pl).

2. Upewnij się, że w loginie nie ma błędów (np. literówek).

3. Hasło musi składać się z minimum 12 znaków. Dodatkowo musi spełnić przynajmniej trzy z poniższych reguł:

  • wielkie litery języków europejskich: A-Z, znaki diakrytyczne, greckie i cyrylicę
  • małe litery języków europejskich: a-z, znaki diakrytyczne, greckie i cyrylicę
  • cyfry od 0 do 9
  • znaki specjalne:  ~!@#$%^&*_-+=`|(){}[]:;"'<>,.?/
  • dowolny znak Unicode kategoryzowany jako alfabetyczny nie będący małą czy dużą literą, w szczególności znaki z języków azjatyckich

Nowe hasło musi być także inne/niepodobne do poprzednich dwóch haseł i musi być zmieniane co 365 dni.

4. Zmiana hasła nadal nie jest możliwa? Skontaktuj się z Helpdeskiem: helpdesk@swps.edu.pl