Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest przez Uczelnię, zawsze na wniosek studenta.

Wydział Psychologii - Warszawa

stypendia.wp@swps.edu.pl Konsultacje stypendialne w październiku: wtorki, czwartki, soboty 10.30 - 14.00, sala konferencyjna 207

WNHiS, Wydział Prawa - Warszawa

stypendia.wpins.wkif@swps.edu.pl Konsultacje stypendialne w październiku: wtorki, czwartki, soboty 10.30 - 14.00, sala konferencyjna 207